Cookiesbeleid

Basisinformatie over de verwerking van persoonsgegevens

 

Verwerkingsverantwoordelijken: Parques Reunidos Servicios Centrales S.A. en Bobbejaanland BV treden op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Doeleinden: i) om uw aankopen van eten en/of drinken te verwerken en te beheren; ii) indien van toepassing, om u te registreren als Platformgebruiker; iii) klantenservice; iv) het ontwikkelen van statistische rapporten voor analytische doeleinden op basis van verzamelde informatie; v) fraudepreventie en -detectie, en vi) naleving.

Ontvangers: Er worden geen gegevens overgedragen aan derden, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn. Er zullen internationale gegevensoverdrachten plaatsvinden naar dienstverleners die verband houden met dit Platform. Raadpleeg ons Privacy Beleid voor meer informatie, inclusief een uitleg van aanvullende veiligheidsmaatregelen.

Rechten: U kunt uw recht op toegang, rectificatie, bezwaar, wissen, beperkte verwerking, overdraagbaarheid en, indien van toepassing, uw recht uitoefenen om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele beslissingen, inclusief profilering, zoals beschreven in het Privacy Beleid. Aanvullende informatie: zie ons Privacy Beleid voor meer informatie.

Cookies beleid

Noch Bobbejaanland BV noch de onderneming die verantwoordelijk is voor zijn centrale diensten, Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. gebruiken cookies of andere gelijkaardige technologieën via deze website om informatie over gebruikers te verzamelen.

Sessiecookies van derden worden alleen voor technische doeleinden gebruikt. Sessiecookies van derden stellen gebruikers in staat om door de site te bladeren en de functies en diensten van de relevante site te gebruiken.

our app Bobbejaanland
Het park in je handen.

Het park in je handen.