Privacybeleid

I.    Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

De ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Bobbejaanland BV, met maatschappelijke zetel te Olensteenweg 45, 2460 Kasterlee, België en Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A., met maatschappelijke zetel te Calle Frederico Mompou 5, Edificio 1 – Planta 3ᵃ, 28050 Madrid, Spanje, elk individueel optredend als verwerkingsverantwoordelijke en samen als co-verwerkingsverantwoordelijken (de “Verwerkingsverantwoordelijken”).

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u relevante uittreksels van de overeenkomst van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken wilt opvragen, neem dan contact op met onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (DPO) per post op Olensteenweg 45, 2460 Kasterlee, België of per e-mail op gdpr@bobbejaanland.be.

 

Contact details DPO

·        Adres: stuur uw vraag naar Olensteenweg 45, 2460 Kasterlee, België.

·        E-mail adres: gdpr@bobbejaanland.be

 

II.  Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijken verwerken uw persoonsgegevens voor de hieronder uiteengezette doeleinden, en in overeenstemming met het doel van het kanaal waarlangs u uw persoonsgegevens mogelijk heeft verstrekt:

1.      Platform registratie

Persoonsgegevens die door u worden verstrekt wanneer u zich registreert op de website menus.preoday.com/Bobbejaanland# (het "Platform") zullen worden verwerkt om u als Platformgebruiker te identificeren en u toegang te geven tot de functies en producten die beschikbaar zijn op het Platform. Het registreren stelt u in staat om het proces van het kopen van eten en/of drinken (de "Bestelling") te stroomlijnen bij toekomstige bezoeken aan het Platform, aangezien u uw persoonsgegevens niet opnieuw hoeft in te geven voor elke Bestelling die op het Park Platform wordt geplaatst. U kunt uw geregistreerde gebruikersaccount op elk moment verwijderen door op "VERWIJDER MIJN ACCOUNT" te klikken.

Type verwerkte persoonsgegevens: uw identificatiegegevens (naam en achternaam), contactgegevens (e-mail en telefoon) en wachtwoord.

Rechtsgrond: wij moeten uw persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u, als betrokkene, partij bent (aanvaarden van de voorwaarden). We hebben uw persoonsgegevens ook nodig voor het implementeren van voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het Platform en voor het beheren van gebruikersregistratie.

2. Verwerking en beheer van uw aankopen van eten en drinken

De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om uw Bestelling op het Platform te beheren, uw betaling te verwerken en u een bevestiging van uw aankoop en de voucher te e-mailen, die bij het afhalen van uw Bestelling in het restaurant verkooppunt van het park moet worden getoond. Als alternatief voor het verstrekken van uw e-mailadres aan ons, kunt u uw telefoonnummer opgeven zodat we contact met u kunnen opnemen in het geval van problemen met de levering van uw bestelling.

Als u tijdens het aankoopproces aanspraak maakt op speciale promoties waarvoor u aan bepaalde voorwaarden moet voldoen (bijv. abonnementhouders), houd er dan rekening mee dat we u kunnen vragen om bewijsstukken van uw bevoegdheid voor te leggen wanneer u uw Bestelling afhaalt (bijv. seizoen abonnement). Er wordt geen informatie vastgelegd of opgeslagen door de Verwerkingsverantwoordelijken.

Type van verwerkte persoonsgegevens: uw voor- en achternaam, uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer); details met betrekking tot uw transactie (bijv. betaling, uw aankopen van eten en/of drinken, terugbetalingen, enz.).

Om uw Bestelling te verwerken, slaan de Verwerkingsverantwoordelijken geen informatie over uw creditcard-/betaalkaartgegevens op in hun systemen. Betalingen worden verwerkt via de beveiligde diensten van het betalingsplatform in overeenstemming met onder andere de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Voor meer informatie, zie Aan wie worden mijn persoonsgegevens verstrekt?

Rechtsgrond: onze rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die tussen u en de Verwerkingsverantwoordelijken is aangegaan voor de aankoop van eten en drinken beschikbaar op het Platform (voorwaarden). Zonder uw persoonsgegevens zouden we uw Bestelling niet kunnen verwerken.

3. Klantenservice

Als u informatie opvraagt over onze voedingsproducten die beschikbaar zijn op het Platform of ons vragen, suggesties, klachten of claims stuurt, of een incident wilt melden via een van de kanalen die beschikbaar zijn gesteld door de Verwerkingsverantwoordelijken in de sectie "Contact" (e-mail of telefoon) worden uw persoonsgegevens verwerkt om uw verzoek te behandelen.

Type van verwerkte persoonsgegevens: uw voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer; details van uw Bestelling en alle andere informatie die u vrijwillig in uw verzoek hebt verstrekt.

Rechtsgrond: uw gegevens worden verwerkt voor het afdwingen, op uw verzoek, van bepaalde precontractuele stappen of in overeenstemming met de voorwaarden van uw overeenkomst met betrekking tot uw Bestelling op het Platform. Zonder deze persoonsgegevens zou uw verzoek niet in behandeling kunnen worden genomen.

4. Opmaak statistische rapporten voor analytische doeleinden op basis van verzamelde  informatie

De Verwerkingsverantwoordelijken zullen uw persoonsgegevens, zoals door u verstrekt op de formulieren die beschikbaar zijn op dit Platform, loskoppelen om elke mogelijke indirecte identificatie van de betrokkene te voorkomen met het oog op het creëren van kwantitatieve en kwalitatieve geaggregeerde statistische rapporten, die ons in staat stellen analytische modellen te ontwikkelen met betrekking tot het verbruik van de producten die beschikbaar zijn op het Platform, en dienovereenkomstig passende strategische zakelijke beslissingen te nemen.

Type van verwerkte persoonsgegevens: informatie over uw transactie (bijv. type menu geselecteerd, datum en tijd van de aankoop/afhaling, geselecteerd restaurant, bestelbedrag, gebruik van promotiecodes, frequentie van uw bestellingen) die eerder los stond van andere persoonsgegevens door u verstrekt waarmee u zich kunt identificeren.

Rechtsgrond: deze verwerking is vereist om onze legitieme belangen te vervullen bij het kennen en begrijpen van het commerciële gedrag van onze klanten tijdens hun interactie met het Platform. De Verwerkingsverantwoordelijken zijn van mening dat door deze verwerking geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de klant. De Verwerkingsverantwoordelijken zijn ook van mening dat er een goed evenwicht is tussen hun belangen en die van hun klanten. Door de persoonsgegevens van onze klanten te verwerken, zijn we in staat om analysemodellen voor consumptie te creëren, die op hun beurt nodig zijn om strategische zakelijke beslissingen te nemen en om onze producten, diensten en operationele processen met betrekking tot onze cateringdiensten te verbeteren, wat resulteert in een betere kwaliteitservaring voor onze klanten.

We zijn ook van mening dat het verzamelen van persoonsgegevens een redelijke methode is om dit doel effectief te bereiken, aangezien er geen gevoelige informatie wordt gebruikt. De informatie is voorheen losgekoppeld van alle persoonsgegevens die de individuele identificatie van klanten mogelijk zou maken. Bovendien kunnen klanten redelijkerwijs verwachten dat hun persoonsgegevens worden verwerkt op basis van hun contractuele relatie met ons, op de specifieke informatie die hen wordt verstrekt als onderdeel van het aankoop- of reserveringsproces en op het feit dat dit soort verwerking gebruikelijk is in de industrie.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of de rest van uw rechten uitoefenen op grond van de gegevensbeschermingsregels door de procedure te volgen die wordt beschreven in de sectie "Wat zijn mijn rechten op mijn persoonsgegevens?" in dit Privacy Beleid.

5. Fraudepreventie en -detectie

Om alle maatregelen te treffen die nodig kunnen zijn om misbruik van websites of mogelijke fraude met betrekking tot de aankoop van producten waarbij de Verwerkingsverantwoordelijken of hun klanten betrokken zijn, te voorkomen en op te sporen. Wanneer mogelijk frauduleuze activiteiten worden gedetecteerd, kunnen de Verwerkingsverantwoordelijken details over de relevante transactie, inclusief de identiteit van de koper, verstrekken aan de eigenaar van het betalingsplatform en, indien van toepassing, aan de bevoegde autoriteiten.

Type van verwerkte persoonsgegevens: informatie met betrekking tot uw aankopen en boekingen, uw betalingsgegevens en contactgegevens verstrekt in het kader van mogelijk frauduleuze aankopen.

Rechtsgrond: we moeten uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als Verwerkingsverantwoordelijken. Wij zijn van mening dat door deze verwerking geen inbreuk wordt gemaakt op uw rechten als klant. We zijn ook van mening dat er een juist evenwicht is tussen ons legitiem belang om mogelijk frauduleuze activiteiten te voorkomen en op te sporen en uw legitiem belang, omdat het ons in staat stelt de vereiste maatregelen te nemen om u te beschermen tegen dergelijke onwettige activiteiten, zoals poging tot fraude. Deze verwerking is ook gunstig voor ons, omdat het ons in staat stelt misbruik van onze website, producten en diensten en voor de samenleving als geheel te voorkomen, en ervoor te zorgen dat frauduleuze activiteiten worden ontmoedigd en gedetecteerd als en wanneer ze zich voordoen.

6. Naleving van wettelijke verplichtingen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om ons in staat te stellen te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen die ons worden opgelegd, als gevolg van onze relatie met u, als klant of gebruiker, en de verwerking van uw persoonsgegevens, door de Europese Unie en/of binnenlandse belasting, persoonsgegevens, business, consumentenbescherming, diensten van de informatiemaatschappij, e-commerce, burgerlijke en boekhoudkundige bepalingen.

Type van verwerkte persoonsgegevens: uw voornaam, achternaam, e-mailadres, bewijsstukken van uw identiteit (Belgische identiteitskaart, paspoort, rijbewijs), jaarabonnement, transactiegegevens over uw aankoop en eventuele andere noodzakelijke informatie die op verzoek van bevoegde controle-autoriteiten onder onze nalevingsplichten kan vallen.

Rechtsgrond: naleving van wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op Verwerkingsverantwoordelijken onder relevante wet- en regelgeving van de Europese Unie en/of nationale wetgeving. Zonder uw persoonsgegevens zouden de Verwerkingsverantwoordelijken niet in staat zijn om naar behoren te voldoen aan dergelijke wettelijke verplichtingen of wettelijke verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de relatie met u of de verwerking van uw persoonsgegevens.

7. Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

Via dit Platform gebruiken de Verwerkingsverantwoordelijken geen cookies of vergelijkbare technologieën om informatie van gebruikers te verzamelen. Alleen cookies van derden worden gebruikt voor technische doeleinden om u in staat te stellen door het Platform te bladeren en om de verschillende opties of diensten van het Platform te gebruiken.

III.    Hoe bepalen jullie de bewaartermijnen van mijn persoonsgegevens?

Op basis van het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, gelden de volgende verschillende bewaartermijnen:

·        Platformregistratie: uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u bij het Platform bent geregistreerd, zodat u voor toekomstige Bestellingen gebruik kunt maken van uw account. U kunt uw account op elk moment verwijderen door op "VERWIJDER MIJN ACCOUNT" te klikken. Uw account wordt automatisch verwijderd als het twee (2) jaar niet actief is.

·        Verwerking van uw aankoop van eten en drinken: uw persoonsgegevens worden verwerkt zolang uw contractuele relatie met ons voortkomend uit uw Bestelling in stand blijft.

·        Klantenservice: uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig om uw verzoek, klacht, incident of claim af te handelen.

·        Het maken van statistische rapporten voor analytische doeleinden op basis van verzamelde informatie: persoonsgegevens die voor dit doel worden verwerkt, zijn losgekoppeld en mogen niet worden gekoppeld aan persoonsgegevens van een ander type. Uw gegevens worden niet langer voor dit doel verwerkt als u vóór een dergelijke loskoppeling vraagt ​​om uw persoonsgegevens te wissen of op een andere manier bezwaar maakt tegen de verwerking.

·        Fraudepreventie en -detectie: uw persoonsgegevens worden bewaard totdat gedetecteerde frauduleuze acties worden aangepakt. Daarna worden uw persoonsgegevens bewaard zolang de Verwerkingsverantwoordelijken wettelijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor dergelijke acties.

·        Naleving van wettelijke plichten: uw persoonsgegevens worden beveiligd zolang de Verwerkingsverantwoordelijken wettelijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de vervulling van hun wettelijke plichten.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of wanneer u op een andere manier uw toestemming intrekt of uw recht op het wissen of bezwaar tegen de verwerking uitoefent, zullen de Verwerkingsverantwoordelijken uw persoonsgegevens naar behoren blokkeren (identificatie en reservering van de persoonsgegevens, door technische en organisatorische maatregelen te nemen om verwerking en inzage te voorkomen) strikt (en alleen voor zover nodig), om dergelijke gegevens beschikbaar te stellen aan de bevoegde overheidsdiensten en in het bijzonder aan de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor gegevensbescherming, rechters, of het Openbaar Ministerie tijdens de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen die kunnen voortvloeien uit de met u onderhouden relatie of uit de verwerking van uw persoonsgegevens en/of de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen in overeenstemming met het recht van de Europese Unie en/of nationale wetgeving. Na het verstrijken van deze termijnen worden uw persoonsgegevens fysiek en onherstelbaar verwijderd.

IV. Aan wie worden mijn persoonsgegevens verstrekt?

Alleen voor zover dit nodig is om ons in staat te stellen aan mogelijke verplichtingen te voldoen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zullen uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan overheidsinstanties, waaronder met name gegevensbeschermingsautoriteiten, rechtbanken of het openbaar ministerie in overeenstemming met het recht van de Europese Unie en/of nationale wetgeving.

De Verwerkingsverantwoordelijken doen beroep op externe leveranciers die uw persoonsgegevens ook kunnen verwerken om diensten te verlenen die verband houden met de doeleinden waarvoor u wordt geïnformeerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatiebeveiliging, platformonderhoud, advocatenkantoren, professionele diensten, IT-bedrijven en betalingsplatformen. Deze providers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens om hun diensten namens de Verwerkingsverantwoordelijken te leveren, waarbij ze te allen tijde de instructies van de Verwerkingsverantwoordelijken volgen en zonder ooit toestemming te hebben om dergelijke gegevens voor hun eigen doeleinden en/of ongeoorloofde doeleinden te gebruiken. Wanneer u echter een Bestelling plaatst, is de betalingsplatformprovider verantwoordelijk voor de opslag van uw betalingsgegevens in overeenstemming met de Payment Card Industry Data Security Standard of PCI DSS, de Payment Card Industry Point-to-Point Encryption of PCI P2PE, en overige wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen. In dit geval is de aanbieder de gegevensbeheerder. Raadpleeg voor meer informatie het Privacy Beleid van de betreffende aanbieder.

Voor onderhouds- en beheersdiensten met betrekking tot de Bestellingen- en klantenrelatieplatformen hebben de Verwerkingsverantwoordelijken niet-EER-providers aangesteld die met name in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd (waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat ze een passend beschermingsniveau bieden) en de Verenigde Staten. In al deze gevallen zijn met deze providers platformonderhouds- en beheerscontracten afgesloten die zorgen voor de implementatie van passende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens te allen tijde worden verwerkt met een passend beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat vereist in de EER (standaard contractuele clausules goedgekeurd door de Europese Commissie over gegevensbescherming in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG), aanvullende veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met besluit C-311/18 van het Hof van Justitie van de Europese Unie). Aarzel niet om voor meer informatie contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijken, zoals meer specifiek beschreven in de sectie "Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonsgegevens?" in dit Privacy Beleid.

V.         Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, bezwaar, beperkte verwerking, overdraagbaarheid en, indien van toepassing, uw recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele beslissingen, inclusief profilering, uitoefenen door uw verzoek per post te sturen naar de verantwoordelijke voor gegevensbescherming te Olensteenweg 45, 2460 Kasterlee, België, of elektronisch naar gdpr@bobbejaanland.be. Als we gegronde redenen hebben om aan de identiteit van de betrokkene te twijfelen, kunnen we een kopie van een officieel identiteitsbewijs vragen (Belgische nationale of buitenlandse identiteitskaart/paspoort) voordat uw verzoek verwerkt wordt.

U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, GBA,  om uw rechten te waarborgen.

VI.       Hoe heeft u mijn persoonsgegevens verzameld?

De persoonsgegevens die door de Verwerkingsverantwoordelijken worden verwerkt, worden rechtstreeks door u als betrokkene via dit Platform verstrekt. Zorg ervoor dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn en up-to-date worden gehouden.

Als u persoonsgegevens van derden verstrekt, stemt u ermee in om hun uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming te verkrijgen om hun persoonlijke gegevens aan de Verwerkingsverantwoordelijken te verstrekken in overeenstemming met de bepalingen die worden beschreven in dit Privacy Beleid.

VII.     Minderjarigen

Kinderen onder de dertien (13) jaar mogen geen van de op dit Platform beschikbare producten kopen. De verwerkingsverantwoordelijken zullen redelijke inspanningen leveren om te zorgen voor de naleving van de nationale wetgeving met betrekking tot het vermogen van minderjarigen om bindende overeenkomsten op het platform aan te gaan door hun geboortedatum te vragen.

VIII. Wijzigingen in dit Privacy Beleid

De Verwerkingsverantwoordelijken behouden zich het recht voor om dit Privacy Beleid te wijzigen om ervoor te zorgen dat het voldoet aan alle wettelijke ontwikkelingen die zich kunnen voordoen of wijzigingen in de interne processen van de Verwerkingsverantwoordelijken.

Alle wijzigingen die op het Platform worden aangebracht die van invloed kunnen zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen voorafgaand aan een dergelijke verwerking via het Platform aan u worden gemeld.

our app Bobbejaanland
Het park in je handen.

Het park in je handen.