U bent hier

Miljoenen jaren geleden, op een ster in de verste en meest afgelegen uithoek van ons melkwegstelsel, ontsprong een bron waaruit het zuiverste water borrelde. Het water vermengde zich druppel per druppel met de zilveren stof waarmee de ster bedekt was. Zo ontstond er een rivier die een kleverige klei afzette. De klei nam allerlei vormen aan. Eén vorm leek elke dag een beetje meer op een mens. Tot er uiteindelijk een man naast de rivier zat die levenloos in de verte staarde.

Toen de ster rakelings langs de zon raasde, bracht de hete wind alles in beroering. De vormen op de planeet werden gevuld met warmte, in het lichaam van de man begon zelfs bloed te stromen. Hij opende zijn ogen en keek om zich heen. Geen enkele andere vorm was tot leven gekomen. De man zwierf eenzaam rond. Hij begreep niet waarom hij tot leven was gewekt als dat leven geen doel had.

Tot er opnieuw een wonder gebeurde. Een ontploffing op een kleine planeet in de buurt veroorzaakte een felle lichtflits die de man midden in het hart trof. In plaats van te sterven, werd de man groter en sterker. Zijn binnenste vulde zich met oneindig veel kennis en een brandend verlangen. Hij kende nu het doel van zijn bestaan. In hem droeg hij de vier elementen: aarde, water, vuur en wind. Het was zijn taak om ze te bewaken. Hij was de Guardian of Elements.

Tickets kopen
Kinderen kleiner dan 1m zijn gratis

Abonnement

Kies voor meer plezier!

Alle info over

COVID

Nieuwsbrief