Verantwoordelijkheidsverklaring

I. VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING

Hoewel wij alle toepasselijke voorschriften naleven, verwachten wij van bezoekers dat zij steeds met gezond verstand en verantwoordelijkheidszin handelen, ter bescherming van hun eigen gezondheid en veiligheid en de veiligheid en gezondheid van degenen die zij onder hun hoede hebben, met name kinderen, voor wie zij te allen tijde verantwoordelijk zijn.

Bezoekers (i) moeten alle geschreven regels, richtlijnen, waarschuwingen en aanbevelingen LEZEN EN NALEVEN en op de juiste manier gebruik maken van de recreatiefaciliteiten en veiligheidsuitrusting, indien aanwezig, en (ii) alle instructies en aanwijzingen die door ons personeel worden gegeven NALEVEN. 

Bezoekers die vergezeld zijn van personen die van hen afhankelijk zijn, die om redenen van leeftijd en/of handicap de regels, richtlijnen, waarschuwingen en/of schriftelijke aanbevelingen niet voldoende kunnen lezen of begrijpen, dienen ervoor te zorgen dat deze op de juiste wijze aan hen worden uitgelegd. Indien nodig kan het parkpersoneel hierbij helpen. 

Bezoekers moeten verantwoordelijk handelen voor hun eigen gezondheid en veiligheid, en voor de gezondheid en veiligheid van de personen die van hen afhankelijk zijn en de anderen die hen omringen. 

Bezoekers gaan ermee akkoord beleefd en attent te zijn tegen andere bezoekers en tegen het personeel van het Park, en zij dienen de faciliteiten van het Park, andere bezoekers, werknemers, alsmede de flora en fauna te respecteren.

Bezoekers die, naar het redelijk oordeel van ons personeel, zich niet houden aan de regels en aanwijzingen van het personeel en/of zich onverantwoordelijk en/of respectloos gedragen jegens andere bezoekers en/of jegens ons personeel, kunnen verzocht worden het Park te verlaten en hebben geen recht op enige terugbetaling. Indien U meent dat een verzoek tot het verlaten van het Park onterecht was hebt U de mogelijkheid om u te wenden tot de klachtendienst conform de “procedure voor vorderingen” onder artikel 2 van de Algemene Aankoopvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze acties onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten te brengen.

Raadpleeg de specifieke richtlijnen en regels die bij de ingang van elk van de recreatievoorzieningen zijn opgehangen, en de hieronder beschreven algemene bedrijfsvoorschriften van het Park.

II. GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR ATTRACTIES EN FACILITEITEN

WAARSCHUWING! Controleer uw fysieke en emotionele toestand VOORALEER u het “gewoon doet”.

De attracties en andere faciliteiten van het Park kunnen onze bezoekers prachtige herinneringen en opwindend plezier bezorgen! Maar attracties en waterfaciliteiten kunnen ook adrenaline opwekkende activiteiten zijn die uw lichaam onder druk zetten door verschillende krachten (centrifugaal en centripetaal), snelheid, snelle en onvoorspelbare bewegingen, die u in verschillende richtingen kunnen duwen en die onder andere spierspanning en spanning in de nek en rug, een verhoogde hartslag en een verhoogde bloeddruk kunnen veroorzaken.

HET IS DAAROM ZEER BELANGRIJK DAT U GEEN GEBRUIK MAAKT VAN ATTRACTIES OF DEELNEEMT AAN ACTIVITEITEN, NOCH DAT U TOESTAAT DAT DE VAN U AFHANKELIJKE PERSONEN GEBRUIK MAKEN VAN ATTRACTIES OF DEELNEMEN AAN ACTIVITEITEN INDIEN U OF DE VAN U AFHANKELIJKE PERSONEN ONDER INVLOED ZIJN VAN ALCOHOL, MEDICATIE OF ANDERE BEDWELMENDE MIDDELEN DIE UW GEZONDHEID, UW ZINTUIGEN, MENTAAL BEWUSTZIJN, REFLEXEN EN COÖRDINATIE KUNNEN AANTASTEN.

MAAK GEEN GEBRUIK VAN ATTRACTIES OF NEEM NIET DEEL AAN ENIGE ACTIVITEIT ALS U EEN MEDISCHE AANDOENING, REEDS BESTAAND GEZONDHEIDSPROBLEEM OF LETSEL HEBT, HEBT GEHAD OF DENKT TE HEBBEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT HART-, NEUROLOGISCHE, SPIER-, RUG-, NEK-, BOT-, GEWRICHTS-, PEES-, LIGAMENT-, HERSEN-, OOG-, OOR-, OF ENIGE ANDERE ZIEKTE OF LETSEL DIE KAN WORDEN VEROORZAAKT OF VERERGERD DOOR UW GEBRUIK VAN DE ATTRACTIE OF UW DEELNAME AAN DE ACTIVITEIT.

EVENMIN MAG U - TENZIJ ANDERS IS AANGEGEVEN - EEN RIT MAKEN ALS U ZWANGER BENT (OF VERMOEDT DAT U ZWANGER BENT); ALS U IN DE AFGELOPEN MAANDEN BENT GEOPEREERD; OF ALS U NOG HERSTELLENDE BENT VAN EEN ZIEKTE, AANDOENING, MEDISCHE BEHANDELING OF PROCEDURE. 

ALLEEN U KUNT BEPALEN OF U LICHAMELIJK EN GEESTELIJK FIT GENOEG BENT OM VEILIG EEN RITJE TE MAKEN OF AAN EEN ANDERE ACTIVITEIT DEEL TE NEMEN.

HET PARK KAN UW GEZONDHEID - OF DIE VAN DE PERSONEN DIE VAN U AFHANKELIJK ZIJN - NIET GARANDEREN - HET KAN ENKEL OP BASIS VAN ZICHTBARE VASTSTELLINGEN INDICATIEF INSCHATTEN OF U - OF DE PERSONEN TE UWEN LASTE - FIT EN GEZOND GENOEG ZIJN OM EEN BEPAALDE ATTRACTIE TE GEBRUIKEN OF EEN BEPAALDE ACTIVITEIT UIT TE VOEREN, EN OF U VOLDOET AAN DE LEEFTIJDS-, GEWICHTS- EN LENGTEBEPERKINGEN DIE IN DE EXPLOITATIEVOORSCHRIFTEN ZIJN OPGENOMEN.

ONTHOUD DAT U DE RISICO'S AANVAARDT VAN ELKE ACTIVITEIT WAARAAN U DEELNEEMT. ALS U VRAGEN HEBT, ZAL ONS PERSONEEL U GRAAG HELPEN.

III. COVID-19 OPERATIE

De activiteiten van het Park zijn in samenwerking met de autoriteiten aangepast aan de huidige gezondheidssituatie. De gezondheid en veiligheid van onze bezoekers en medewerkers is altijd onze hoogste prioriteit geweest. Ons doel is dat u en uw familieleden zich veilig en comfortabel blijven voelen wanneer u ons bezoekt. Bezoek onze website om meer te weten te komen over uw verplichtingen als bezoeker voordat u naar het Park komt linkHet niet naleven van de veiligheidsmaatregelen in het algemeen - en COVID-19 gerelateerde maatregelen in het bijzonder - kan ertoe leiden dat u de toegang tot het Park wordt ontzegd of dat u wordt verzocht het Park te verlaten.

Om te voldoen aan de officiële eisen en aanbevelingen, en om de gezondheid en veiligheid van al onze bezoekers en medewerkers te garanderen, kunnen sommige attracties, eetgelegenheden, winkels, activiteiten en/of ervaringen geheel of gedeeltelijk gesloten zijn. 

Bekijk deze geplande sluitingen voordat u uw ticket koopt. Er worden geen terugbetalingen gedaan voor geplande sluitingen.

Controleer altijd van tevoren de operationele veranderingen van het Park en de gesloten gebieden.

IV. ALGEMENE REGELS VOOR DE WERKING VAN HET PARK

A) Regels en voorwaarden voor toegang en gebruik 

·         De capaciteit van het Park en van de faciliteiten is beperkt. 

·         In het park zijn geen huisdieren toegestaan, behalve geleidehonden.

·         Fietsen, skates, skateboards, scooters en soortgelijke voorwerpen zijn in het park niet toegestaan. 

·         Om veiligheidsredenen zijn er beperkingen op de toegang tot bepaalde attracties vanwege leeftijd, lengte en/of lichamelijke conditie. Informeer bij de ingang van elke attractie naar de geldende toegangsbeperkingen. U kunt ook de website van het Park raadplegen.. De lengte wordt gemeten, met uw schoenen aan.

·         Het Park stelt een gids ter beschikking voor bezoekers met een handicap. 

·         Sommige attracties, shows, restaurants, winkels en/of attracties kunnen gesloten zijn om technische, meteorologische, organisatorische redenen of andere redenen buiten de invloed van het park. Het Park streeft ernaar sluitingen zo vroeg mogelijk aan te kondigen via de website, op de officiële profielen van het Park op sociale netwerken en bij informatiepunten. 

·         Indien u het terrein tijdelijk wenst te verlaten, dient u ons personeel hiervan op de hoogte te stellen alvorens u het terrein verlaat, aangezien u naar behoren geïdentificeerd dient te zijn - met een identificatiestempel of een ander door het Park vastgesteld identificatiemiddel - om het terrein opnieuw te kunnen betreden. Anders kan u de toegang tot het terrein worden geweigerd. 

·         De verkoop en verdeling van pamfletten, flyers of producten in de parkfaciliteiten zijn verboden, tenzij het Park uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

·         In het Park worden bij de ingang (als u dat wenst) en bij sommige attracties (automatisch) foto's genomen. Er zijn ook erkende fotografen die, als u dat wenst, foto's van u kunnen nemen tijdens uw bezoek. Deze foto's zijn enkel bedoeld als souvenir voor de bezoekers. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden deze foto's aan het einde van de dag onherroepelijk vernietigd. Informeer bij de kassa's van het Park, bij de informatiebalie of aan de poort van elke attractie waar u uw foto's kunt bekijken en kopen. De foto's worden in geen geval verkocht aan andere personen dan de personen die erop staan afgebeeld of aan personen die er geen banden mee hebben. Bij twijfel, opmerkingen of vragen kunt u contact met ons opnemen via gdpr@bobbejaanland.be

·         In de picknickzone is er een groot terras met tafels en banken waar de parkbezoekers hun van elders meegebrachte etenswaren kunnen nuttigen. Alle andere over het Park verspreide terrassen zijn uitsluitend bestemd voor klanten die hun voedsel in een van de eetgelegenheden van het Park hebben gekocht. 

B) Veiligheidsnormen  

·         De verkoop en consumptie van alcoholische dranken en tabak is ten strengste verboden aan personen onder de 18 jaar.

·         Om veiligheidsredenen behoudt het Park zich het recht voor om rugzakken, handtassen, tassen of andere soortgelijke voorwerpen te laten inspecteren door naar behoren gemachtigd personeel, dit in de omstandigheden en binnen de beperkingen die bij wet zijn vastgesteld. 

·         Bezoekers moeten waakzaam en voorzichtig zijn met hun persoonlijke bezittingen, aangezien het Park niet verantwoordelijk is voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens hun bezoek aan het Park.

·         Roken is verboden in de wachtruimten, in de binnenruimten en in het bijzonder in de kinderzone van het Park. Eventuele rookzones zullen uitdrukkelijk als zodanig worden aangeduid. Het Park behoudt zich het recht voor om iedere persoon uit het Park te verwijderen die, zelfs na uitdrukkelijk verzoek hiertoe door het parkpersoneel, weigert deze regel na te leven. 

·         Het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen is in het Park niet toegestaan.

·         Het gebruik van selfie sticks is verboden in de attracties om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen. Het Park behoudt zich het recht voor om personen uit het Park te verwijderen die, zelfs na verzoek hiertoe door het parkpersoneel te, weigeren deze regel na te leven. 

C) Regels voor biljetten en vouchers 

·         De toegangsprijs of, in voorkomend geval, de parkvoucher, wordt slechts terugbetaald in de omstandigheden voorzien in de toepasselijke regelgeving.

·         Toegangsbewijzen en vouchers dienen gedurende uw gehele verblijf in het Park te worden bewaard en dienen op verzoek aan het Park- en/of beveiligingspersoneel te worden getoond. Het Park behoudt zich het recht voor personen te verwijderen die geen geldig toegangsbewijs of voucher kunnen tonen. 

·         Als uw ticket recht geeft op een meereizende gast, moet deze tegelijk met de tickethouder bij diens eerste toegang tot het Park mee naar binnen.

·         Bepaalde attracties, diensten, shows en/of activiteiten zijn niet inbegrepen in de toegangsprijs. Voor meer informatie kunt u terecht bij het informatiepunt aan de ingang van het Park of op de website van het Park.  

D) Beleefdheidsregels 

·         Gelieve uit beleefdheid en respect voor anderen de rij niet over te slaan of een plaats voor anderen in de rij vrij te houden. Respecteer en wacht op uw beurt. 

·         Om redenen van hygiëne, hoffelijkheid en respect voor anderen, mag u tijdens uw verblijf in het Park niet in uw badpak, zonder schoenen of met ontbloot bovenlichaam rondlopen.

·         Om ervoor te zorgen dat al onze bezoekers van de attracties kunnen genieten, moeten bezoekers aan het einde van de rit de attractie stipt verlaten en de instructies van het personeel volgen via de aangegeven route. Om de attractie opnieuw te gebruiken, moet u opnieuw in de rij aansluiten. 

·         Het Park beschikt niet over een omroepinstallatie om persoonlijke boodschappen uit te zenden.

E) Betalingsmiddelen

Contant geld wordt in het hele Park geaccepteerd. Bij de verkooppunten van het Park, zoals kassa's, restaurants en winkels, zijn er echter kassa's waar alleen met een creditcard of mobiel apparaat kan worden betaald. In ieder geval zal er altijd ten minste één geldautomaat beschikbaar zijn waar bezoekers contant kunnen betalen. Hiervoor zullen bij de verkooppunten informatieborden worden geplaatst. Bij twijfel kunt u contact opnemen met het personeel van de locatie, dat u graag zal helpen.

 

Voor hun eigen veiligheid en die van het Park willen wij klanten aanmoedigen om andere beschikbare betaalmiddelen te gebruiken, zoals krediet- en debetkaarten.

 

F) Niet-naleving  

Het Park behoudt zich het recht voor de toegang te ontzeggen aan personen die zich schuldig maken aan een wezenlijke overtreding van de hierboven opgesomde regels, of deze personen uit haar inrichting te verwijderen. Overtreders zullen geen recht hebben op enige terugbetaling. Indien U meent dat U onterecht de toegang tot het Park werd ontzegd hebt U de mogelijkheid om U te wenden tot de klachtendienst conform de “procedure voor vorderingen” onder artikel 2 van de Algemene Aankoopvoorwaarden. 

Het Park behoudt zich in het bijzonder het recht voor om personen die de hieronder opgesomde regels wezenlijk overtreden de toegang tot haar inrichting te ontzeggen of deze personen uit haar inrichting te verwijderen: 

A) Ernstige verstoring van de orde in het Park of van de faciliteiten daarvan of het plegen van een strafbaar feit.

B) Misbruik van tickets of Park Vouchers (inclusief frauduleus, misleidend of oneerlijk gebruik door de tickethouder en/of doorverkoop of vervalsing van tickets). Alleen tickets die bij geautoriseerde verkooppunten zijn gekocht, zijn geldig. 

C) Zwemmen in fonteinen of waterattracties die daarvoor niet geschikt zijn.

D) Vandalisme of het anderszins veroorzaken van schade aan de faciliteiten van het Park of aan de persoonlijke eigendommen van de werknemers van het Park.  

E) Zich gedragen op een manier die overlast veroorzaakt of het plezier van andere bezoekers ernstig aantast.

F) Minderjarigen zonder toezicht achterlaten, vooral als zij zich schuldig maken aan de in de vorige punten beschreven gedragingen. 

G) Het consumeren, verkopen of verdelen van drugs of verdovende middelen op het terrein van het Park. Overtreders zullen onmiddellijk worden verbannen en bij de autoriteiten worden aangegeven.

our app Bobbejaanland
Het park in je handen.

Het park in je handen.