Privacybeleid

I. WELKE BEDRIJVEN ZIJN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS? 

De voor de verwerking van jouw persoonsgegevens verantwoordelijke bedrijven zijn Bobbejaanland BV, die Bobbejaanland  leidt, met maatschappelijke zetel te Olensteenweg 45, 2460 Lichtaart  en Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A., met maatschappelijke zetel te c/ Federico Mompou, 5, Parque Empresarial “Las Tablas”, Edificio 1 – Planta 3ª, 28050, Madrid, Spanje, die elk individueel optreden als verwerkingsverantwoordelijken en gezamenlijk optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (de 'Verwerkingsverantwoordelijken').

Contacteer de functionaris voor gegevensbescherming (FG) op gdpr@bobbejaanland.be indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of indien je wilt vragen naar relevante delen van de overeenkomst inzake gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid.

II. VOOR WELK DOEL EN OP WELKE GROND VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

De Verwerkingsverantwoordelijken verwerken jouw persoonsgegevens voor de hieronder vastgestelde doeleinden en overeenkomstig het doeleinde van het kanaal via hetwelk je je persoonsgegevens hebt verstrekt: 

    I. Beheer van de product- en/of dienstaankoop 

Indien je tickets aankoopt via ons onlineformulier verwerken we jouw persoonsgegevens (voornaam en familienaam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, geboortedatum, betaalwijze en transactiedetails van jouw aankoop) om je aankoop en betaling van jouw producten en/of diensten te verwerken en om je een e-mail te versturen met de aankoopbevestiging, de kwitantie en het ticket. Tijdens het aankoopproces vragen we bovendien je geboortedatum om er zeker van te zijn dat je ten minste dertien (13) jaar oud bent. Dit is nodig omdat we, overeenkomstig de Belgische gegevensbeschermingswetgeving, de toestemming van jouw ouders/voogden zouden moeten verkrijgen om jouw persoonsgegevens te verwerken indien je niet ouder bent dan dertien jaar. Indien je een product of dienst hebt aangekocht door gebruik te maken van promoties die aan specifieke voorwaarden onderworpen zijn, kunnen we je aan het parkticketloket vragen om ons de bijbehorende documenten te verstrekken om te controleren of aan deze voorwaarden voldaan is (bv. grotegezinnenkaart, identiteitskaart, etc.). In deze omstandigheden wordt deze bijkomende informatie niet opgeslagen door de Verwerkingsverantwoordelijken. We verwerken bovendien jouw persoonsgegevens om jouw naar de Verwerkingsverantwoordelijken verstuurde informatieaanvragen en alle incidenten of claims met betrekking tot jouw aangekocht product en/of jouw aangekochte dienst te behandelen (via telefoon of e-mail), alsook om jou via e-mail, sms of telefoon te contacteren om je te informeren over omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor jouw bezoek (bv. weersomstandigheden, veiligheid, volksgezondheidskwesties, etc.). 

Rechtsgrond: de grond voor deze verwerkingsactiviteiten is de uitvoering van de met jou naar aanleiding van jouw aankoop van het desbetreffende product en/of de desbetreffende dienst gesloten overeenkomst (aankoopvoorwaarden). Indien je de vereiste persoonsgegevens niet verstrekt, kun je je aankoop niet doen.

    II. Beheer van boekingen, overeenkomsten en evenementen (verjaardagsfeestjes, huwelijken, eerste communies, bedrijfsevenementen, etc.) 

Indien je een van onze evenementen boekt en aankoopt via ons onlineboekingsformulier verwerken we jouw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, of jij of je gastheer houder zijn van een seizoenspas, betaalwijze, in de kwitantie opgenomen persoonsgegevens en transactiedetails van jouw boeking) om je boeking te beheren, om de betaling van jouw te organiseren evenement te verwerken en om je een e-mail te versturen met jouw boekingsbevestiging, de kwitantie van de boeking en de relevante documenten voor jouw evenement. Tijdens het boekingsproces vragen we bovendien je geboortedatum om er zeker van te zijn dat je ten minste dertien (13) jaar oud bent. Dit is nodig omdat we, overeenkomstig de Belgische gegevensbeschermingswetgeving, de toestemming van jouw ouders/voogden zouden moeten verkrijgen om jouw persoonsgegevens te verwerken indien je niet ouder bent dan dertien jaar. Indien je je evenement hebt geboekt door gebruik te maken van promoties die aan specifieke voorwaarden onderworpen zijn, kunnen we je aan het parkticketloket vragen om ons de bijbehorende documenten te verstrekken om te controleren of aan deze voorwaarden voldaan is (bv. grotegezinnenkaart, identiteitskaart, etc.). In deze omstandigheden wordt deze bijkomende informatie niet opgeslagen door de Verwerkingsverantwoordelijken. We verwerken bovendien jouw persoonsgegevens om jouw naar de Verwerkingsverantwoordelijken verstuurde informatieaanvragen en alle incidenten of claims met betrekking tot de boeking van jouw evenement te behandelen (via telefoon of e-mail), alsook om jou via e-mail, sms of telefoon te contacteren om je te informeren over omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor jouw bezoek (bv. weersomstandigheden, veiligheid, volksgezondheidskwesties, etc.). Indien je, voor het aanpassen van jouw evenement (bv. opstellen van menu's die tijdens jouw evenement opgediend kunnen worden), informatie verstrekt over een voedselallergie en/of -intolerantie, zorg er dan voor dat je deze informatie niet verstrekt samen met persoonsgegevens die de desbetreffende persoon of personen met dergelijke intolerantie of allergie kunnen identificeren, want de Verwerkingsverantwoordelijken verwerken dergelijke informatie niet op individuele basis. 

Rechtsgrond: deze verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd als onderdeel van de uitvoering van ons met jou voor het geboekte evenement gesloten contract (aankoopvoorwaarden). Indien je je persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen we je boeking niet verwerken. Indien je, voor het aanpassen van jouw evenement (bv. voor het verfraaien van de evenementlocatie), vrijwillig persoonsgegevens verstrekt van een kind jonger dan dertien (13) jaar (voornaam en eerste familienaam), verklaar je dat je zijn/haar vader, moeder of voogd bent en verleen je je uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken voor het bovenstaande doel.

    III. Beheer van boekingen en overeengekomen bezoeken van scholen en groepen  

Indien je een groeps- of schoolbezoek boekt via ons onlineboekingsformulier verwerken we jouw persoonsgegevens (naam, familienaam, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, naam van de groep of school, adres, stad/gemeente, betaalwijze, in de kwitantie opgenomen persoonsgegevens en transactie-informatie over jouw boeking) om je boeking te beheren, om je betaling van het door jou te organiseren bezoek te verwerken en om je een e-mail te versturen met jouw boekingsbevestiging en alle relevante documenten. We vragen ook je geboortedatum om er zeker van te zijn dat je ouder bent dan dertien (13) jaar. Zoniet, zijn we, overeenkomstig de Belgische gegevensbeschermingswetgeving, genoopt om de toestemming van jouw ouders/voogden te verkrijgen om jouw persoonsgegevens te verwerken. Indien je, op het moment dat je je bezoek boekt, gebruikgemaakt hebt van promoties die aan specifieke voorwaarden onderworpen zijn, kunnen we je vragen om ons ondersteunende documenten te verstrekken om te bevestigen dat je mag deelnemen aan deze promoties (bv. grotegezinnenkaart, identiteitskaart, etc.). In deze omstandigheden wordt deze bijkomende informatie niet opgeslagen door de Verwerkingsverantwoordelijken. We verwerken bovendien jouw persoonsgegevens om jouw naar de Verwerkingsverantwoordelijken verstuurde informatieaanvragen en alle incidenten of claims met betrekking tot de boeking van jouw evenement te behandelen (via telefoon of e-mail), alsook om jou via e-mail, sms of telefoon te contacteren om je te informeren over omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor jouw bezoek (bv. weersomstandigheden, veiligheid, volksgezondheidskwesties, etc.). Indien je, voor het aanpassen van jouw bezoek (bv. opstellen van menu's die tijdens jouw evenement opgediend kunnen worden), informatie verstrekt over een voedselallergie en/of -intolerantie, zorg er dan voor dat je deze informatie niet verstrekt samen met persoonsgegevens die de desbetreffende persoon of personen met dergelijke intolerantie of allergie kunnen identificeren, want de Verwerkingsverantwoordelijken verwerken dergelijke informatie niet op individuele basis. 

Rechtsgrond: deze verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd als onderdeel van de uitvoering van ons met jou met betrekking tot het bezoek gesloten contract (aankoopvoorwaarden). Indien je ons je persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen we de boeking van je bezoek niet verwerken.

    IV. Klantenondersteuning 

Indien je ons, op een van de hiervoor op deze website beschikbare wijzen (via telefoon, onlineformulier of e-mail), een vraag of specifieke informatieaanvraag over een van onze producten, diensten of evenementen (eerste communies, verjaardagsfeestjes, bedrijfsevenementen, huwelijken, etc.), een suggestie of een informatieaanvraag over een claim of incident die/dat mogelijk voortgekomen is uit de door jou aangekochte of geboekte producten, diensten of evenementen verstuurt, verwerken we jouw persoonsgegevens en de informatie uit jouw vraag om deze op welke wijze dan ook (eveneens op elektronische wijze) (via e-mail of telefoon) te behandelen en te beantwoorden. Tijdens het boekingsproces vragen we bovendien je geboortedatum om er zeker van te zijn dat je ten minste dertien (13) jaar oud bent. Dit is nodig omdat we, overeenkomstig de Belgische gegevensbeschermingswetgeving, de toestemming van jouw ouders/voogden zouden moeten verkrijgen om jouw persoonsgegevens te verwerken indien je niet ouder bent dan dertien jaar. Indien je vraag betrekking heeft op een door jou aangekocht product, aangekochte dienst of aangekocht evenement, kunnen we je (als onderdeel van ons klantenondersteuningsproces) ook specifieke details over je aankoop vragen (transactie-informatie, jouw ticketlocator, aankoopdatum, soort aangekocht product, etc.) om ervoor te zorgen dat je vraag op de juiste manier behandeld wordt. 

Rechtsgrond: door de Verwerkingsverantwoordelijken te contacteren op een van de wijzen hierboven, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat jouw persoonsgegevens voor dit doel verwerkt kunnen worden. Je mag je toestemming te allen tijde intrekken volgens de hieronder in de sectie 'Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens?' van dit privacybeleid beschreven procedure.

V. Indiening enquêtes 

Indien je een van onze producten of diensten (inclusief een van onze evenementen) aankoopt, versturen de Verwerkingsverantwoordelijken je op welke wijze dan ook (eveneens op elektronische wijze) (e-mail, sms, telefoongesprekken) enquêtes die bedoeld zijn om inzicht te krijgen in de klanttevredenheid over onze producten en/of diensten en de ervaring van onze klanten, om klanten toe te laten suggesties te doen en om ons toe te laten (kwantitatief en kwalitatief) marktonderzoek en -analyse uit te voeren om onze positie in de sector en de waarschijnlijkheid dat onze klanten onze producten en/of diensten opnieuw aankopen te achterhalen. De Verwerkingsverantwoordelijken verwerken hiervoor persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn, in het bijzonder jouw e-mailadres of telefoonnummer dat je op het moment van jouw aankoop meedeelde en de niet-persoonlijke informatie die opgenomen is in alle enquêtes die je hebt beantwoord. 

Rechtsgrond: deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de Verwerkingsverantwoordelijken bij het verkrijgen van feedback van klanten met betrekking tot de door hen aangekochte producten en diensten, hun behoeften en suggesties om de waarschijnlijkheid dat zij dergelijke producten en/of diensten of andere soortgelijke producten en/of diensten die wij aanbieden met betrekking tot recreatie en horeca, onze seizoenspassen, evenementen en activiteiten opnieuw aankopen en onze positie in de sector te bepalen om verbeterpunten in onze producten en/of diensten en de ervaring van onze klanten te identificeren en om interne beslissingen te nemen voor de planning van onze bedrijfsoperaties en onze activiteiten. We zijn van mening dat de belangen en fundamentele rechten en vrijheden van onze klanten niet ondermijnd worden, aangezien we deze verwerking uitvoeren als onderdeel van onze contractuele relatie met hen als gevolg van hun aankoop van onze producten en/of diensten. We gebruiken persoonsgegevens en niet-gevoelige basisinformatie voor zover strikt noodzakelijk. We versturen geen enquêtes naar personen jonger dan dertien jaar en richten ons enkel op klanten die onlangs onze producten en/of diensten hebben aangekocht. We begrijpen bijgevolg dat door onze producten en/of diensten aan te kopen en specifiek te zijn geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens, onze klanten een redelijke verwachting kunnen hebben met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens voor dit doel. Klanten kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens of alle andere rechten uitoefenen krachtens de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften overeenkomstig de hieronder in 'Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens?' van dit privacybeleid beschreven procedure. 

VI. Het je versturen van marketinginformatie, kortingen en promoties 

We verwerken de door jou verleende contactgegevens (naam, familienaam, e-mailadres of telefoonnummer) voor het versturen van commerciële informatie, kortingen en promoties over producten en diensten van alle Europese bedrijven van de Parques Reunidos Group (je kunt een lijst van deze bedrijven vinden in de sectie ‘Bedrijven van de Parques Reunidos Group in Europa’ van dit privacybeleid.

Onze communicatie kan per e-mail, telefoon of sms worden verstuurd indien je ons hiervoor je uitdrukkelijke toestemming hebt verleend via een van de beschikbare toestemmingsformulieren op de website (bv. onlineaankoopformulier, contact- of informatieaanvraagformulier, evenementboekingsformulier, boekingsformulier voor school- en groepsbezoeken, nieuwsbriefinschrijvingsformulier, etc.).

Deze informatie kan betrekking hebben op het aanbod inzake recreatie,  horeca, seizoenspassen of evenementen van al deze bedrijven. Daarnaast kan het ook zijn dat wij jou een e-mail sturen m.b.t. het beheer van uw online winkelwagen (bv. m.b.t. artikelen in uw winkelwagen wanneer u een online aankoop niet heeft afgerond) of naar uw mening vragen over onze producten door u een enquête te sturen indien u uw online aankoop niet heeft afgerond.

Om de kwaliteit van jouw gegevens te verzekeren, hanteren de Verwerkingsverantwoordelijken een tweestapsverificatieproces. Indien je akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doel, ontvang je een e-mail waarin je gevraagd wordt je e-mailadres te bevestigen en te bevestigen dat je gegevens voor dit doel verwerkt kunnen worden.

Deze verwerkingen van persoonsgegevens in deze context kunnen eveneens het voorwerp uitmaken van voorafgaande profilering en analyse van jouw voorkeuren via geautomatiseerde besluiten om je producten en diensten te kunnen voorstellen die volgens ons interessant kunnen zijn voor jou. Om je deze informatie te versturen, verwerken de Verwerkingsverantwoordelijken de volgende persoonsgegevensgegevens: jouw naam, familienaam, e-mailadres of telefoonnummer dewelke door jou werden verstrekt.  

Profilering is een verwerking gebaseerd op geautomatiseerde besluiten om ervoor te zorgen dat alle commerciële informatie, kortingen en promoties die je ontvangt, interessant zijn voor jou. We voeren deze profilering uit overeenkomstig onze eigen bronnen op basis van onze opgeslagen, door jou rechtstreeks verstrekte informatie (geboortedatum/leeftijd, land en postcode), van jouw aankoopgeschiedenis en details van de door jou aangekochte producten en/of diensten en, enkel indien je ons je uitdrukkelijke toestemming hiervoor verleent door het passende vakje aan te vinken op de gegevensverzamelingsformulieren op deze website (bv. onder andere aankoopformulier, boekingsformulier, informatieaanvraagformulier, contactformulier of nieuwsbriefinschrijvingsformulier), van de door jou in de enquêtes waaraan je hebt deelgenomen verstrekte informatie. 

Aan de hand van de bovenstaande informatie over jou worden geautomatiseerde besluiten genomen op basis van jouw transactiegeschiedenis (soort aangekochte producten en diensten, of je houder bent van een seizoenspas of je eten en drinken aankoopt in het park of via onze website), van sociale en financiële criteria (leeftijd en aankoopgeschiedenis van de klant, waarvan we ook kunnen afleiden of je kinderen hebt en, zo ja, waardoor we zo het aantal kinderen kunnen bepalen op basis van het aantal door jou aangekochte kindertickets (juniortickets)), van demografische criteria op basis van door jou rechtstreeks verstrekte gegevens (postcode verstrekt op het moment van aankoop), van de analyse van jouw reacties op onze marketingcommunicatie (zijnde jouw beslissing om het aangeboden product of de aangeboden dienst al dan niet aan te kopen) en, enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming, van de door jou in de enquêtes die je beantwoordt verstrekte informatie (enquêtes die ontworpen zijn om jouw klanttevredenheid en ervaring te achterhalen, om je toe te laten suggesties te doen met betrekking tot aangekochte producten en/of diensten en om ons toe te laten inzicht te krijgen in onze positie in de markt en de waarschijnlijkheid dat je onze producten en/of diensten opnieuw aankoopt). 

Deze profilering wordt niet gebruikt om geautomatiseerde besluiten te nemen die juridische implicaties hebben voor jou of die anderszins aanzienlijke gevolgen hebben voor jou. Deze profilering wordt enkel gebruikt om je commerciële informatie, kortingen en promoties te versturen over producten, diensten, evenementen of activiteiten van de Parques Reunidos Group die volgens ons interessant kunnen zijn voor jou op basis van de hierboven beschreven criteria.  

Rechtsgrond: we verwerken jouw gegevens enkel indien je ons hiervoor je uitdrukkelijke toestemming verleent door het vakje aan te vinken dat specifiek hiervoor opgenomen wordt in de formulieren die beschikbaar zijn op deze website (bv. onlineaankoopformulier, informatieaanvraagformulier, boekingsformulier voor groeps- en schoolbezoeken, nieuwsbriefinschrijvingsformulier, etc.).

Je mag te allen tijde je toestemming intrekken of je rechten uitoefenen zoals hieronder vermeld in de sectie 'Wat zijn mijn rechten met betrekking tot gegevensbescherming?' van dit privacybeleid. Bovenop de bovenstaande wijzen willen we je eraan herinneren dat te allen tijde je recht op bezwaar kunt uitoefenen voor het ontvangen van direct marketing communicatie. Concreet betekent dit dat we jouw persoonsgegevens niet langer zullen verwerken voor het versturen van deze informatie (zie hiervoor ook de sectie: 'Wat zijn mijn rechten met betrekking tot gegevensbescherming?’ ). 

Indien je ons je uitdrukkelijke toestemming hebt verleend om jouw antwoorden op onze enquêtes te gebruiken voor profileringsdoeleinden en om je relevante commerciële informatie te versturen kun je ook te allen tijde je rechten uitoefenen en je toestemming intrekken of je recht van bezwaar uitoefenen overeenkomstig de hieronder in de sectie 'Wat zijn mijn rechten met betrekking tot gegevensbescherming?' van dit privacybeleid beschreven procedure. 

Specifiek met betrekking tot profilering op basis van geautomatiseerde besluiten heb je ook te allen tijde het recht om menselijke tussenkomst te vragen, je standpunt hierover kenbaar te maken, en vragen te stellen over deze geautomatiseerde besluiten en je hier bezwaar kunt tegen maken door een verzoek te sturen naar de FG volgens de hieronder in de sectie 'Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens?' van dit privacybeleid vermelde procedure.

VII. Gebruik van uit enquêtes verzamelde informatie als aanvullende bron van profilering  

Indien je ons je uitdrukkelijke toestemming hebt verleend via een van de op deze website opgenomen formulieren (onlineaankoopformulier, evenementboekingsformulier, boekingsformulier voor groeps- en schoolbezoeken) verwerken we jouw persoonsgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) en alle niet-persoonlijke informatie die verzameld is uit de enquêtes die je hebt beantwoord (enquêtes die bedoeld zijn om de klanttevredenheid over de aangekochte producten en/of diensten en de ervaring van onze klanten te achterhalen, om klanten toe te laten suggesties te doen en om ons toe te laten (kwantitatief en kwalitatief) marktonderzoek en -analyse uit te voeren om onze positie in de sector en de waarschijnlijkheid dat onze klanten onze producten en/of diensten opnieuw aankopen te achterhalen) als aanvullende parameter voor profilering en analyse van jouw voorkeuren om ervoor te zorgen dat we je op welke wijze dan ook (eveneens op elektronische wijze) (e-mail, sms en telefoongesprekken) relevante commerciële informatie en informatie over kortingen en promoties versturen over de producten en diensten van alle Europese bedrijven van de Parques Reunidos Group (een lijst van deze bedrijven is opgenomen in de sectie 'Europese bedrijven van de Parques Reunidos Group' van dit privacybeleid) met betrekking tot recreatie en horeca, seizoenspassen, evenementen en activiteiten die deze bedrijven beheren overeenkomstig jouw voorkeuren en zolang je ons op voorhand jouw toestemming hiervoor hebt verleend. 

Jouw profiel wordt ontwikkeld door gebruik te maken van de volgende parameters: jouw transactiegeschiedenis (soort aangekochte producten en diensten, of je houder bent van een seizoenspas of je eten en drinken aankoopt in het park of via onze website), sociale en financiële criteria (leeftijd en aankoopgeschiedenis van de klant, waarvan de Verwerkingsverantwoordelijken ook kunnen afleiden of je kinderen hebt en, zo ja, waardoor ze zo het aantal kinderen kunnen bepalen op basis van het aantal door jou aangekochte kindertickets (juniortickets)), demografische criteria op basis van door jou rechtstreeks verstrekte gegevens (postcode verstrekt op het moment van aankoop), de analyse van jouw reacties wanneer je commerciële communicatie ontvangt (zijnde jouw beslissing om het in deze commerciële communicatie aangeboden product of de hierin aangeboden dienst al dan niet aan te kopen) en, enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming, de door jou in de enquêtes die je, naar keuze, beantwoordt verstrekte informatie, zonder persoonsgegevens.  

Op basis van jouw profiel worden geautomatiseerde besluiten genomen om je commerciële informatie, kortingen en promoties in verband met producten, diensten en evenementen voor te stellen die volgens ons interessant kunnen zijn voor jou overeenkomstig de hierboven nauwkeurig beschreven parameters. Deze profilering wordt in ieder geval niet gebruikt om geautomatiseerde besluiten te nemen die juridische implicaties hebben voor jou of die anderszins aanzienlijke gevolgen hebben voor jou.  

Rechtsgrond: we verwerken jouw gegevens enkel indien je ons hiervoor je uitdrukkelijke toestemming verleent door het vakje aan te vinken dat specifiek hiervoor opgenomen wordt in het onlineaankoopformulier voor tickets of evenementen of in het boekingsformulier voor groeps- en schoolbezoeken en indien je ons je uitdrukkelijke toestemming hebt verleend om je commerciële informatie te versturen overeenkomstig de in dit privacybeleid gespecificeerde bepalingen. Anders zal deze verwerking niet plaatsvinden.  

Indien je er niet mee akkoord gaat dat de in de enquêtes verstrekte informatie als aanvullend criterium voor profileringsdoeleinden gebruikt kan worden, mag je je toestemming intrekken of je recht van bezwaar uitoefenen door de hieronder in de sectie 'Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens?' van dit privacybeleid vermelde procedure te volgen.  

We willen je er aan herinneren dat je ook bezwaar kunt maken tegen profilering uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluiten, je menselijke tussenkomst kunt vragen, je je standpunt kunt geven, je antwoord kunt krijgen op al je vragen over geautomatiseerde besluiten en je hier bezwaar kunt tegen maken door een verzoek te sturen naar de FG volgens de hieronder in de sectie 'Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens?' van dit privacybeleid beschreven procedure. 

Ten slotte wordt de verwerking van jouw gegevens voor het in deze sectie beschreven doel automatisch beëindigd indien je ons vraagt om je af te melden van onze commerciële communicatie op een van de wijzen die te jouwer beschikking gesteld wordt in elke commerciële communicatie die je ontvangt of op een van de wijzen beschreven in de sectie 'Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens?' van dit privacybeleid. 

II. Gebruik van cookies en verwante technologieën 

Op deze website gebruiken de Verwerkingsverantwoordelijken eigen en derdepartijcookies en gelijkaardige technologieën (http-cookies, pixeltracker, Premises en Local Shared), wat betekent dat Verwerkingsverantwoordelijken informatie en persoonsgegevens over gebruikers kunnen verwerken en opslaan wanneer ze op deze website surfen, overeenkomstig de doeleinden en instellingen die te allen tijde ter beschikking van gebruikers gesteld worden. 

Consulteer ons cookiebeleid voor uitgebreide informatie over ons gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën en de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

III. Naleving van wettelijke verplichtingen 

Wanneer je persoonsgegevens verstrekt op een van de op deze website beschikbare wijzen, worden dergelijke persoonsgegevens en, indien van toepassing, de informatie met betrekking tot de aankoop van een van onze producten, diensten of evenementen verwerkt om Verwerkingsverantwoordelijken toe te laten te voldoen aan eender welke wettelijke verplichting die van toepassing is op hen ten gevolge van hun contractuele relatie met jou en de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dergelijke verplichtingen vloeien onder andere voort uit belastingen, persoonlijkegegevensbescherming, commercials, consumentenbescherming, informatiemaatschappijdiensten en e-commerce, burgerlijk recht en boekhoudkundige voorschriften. 

Jouw door jou verstrekte persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover vereist door de Verwerkingsverantwoordelijken om te voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen. Dergelijke persoonlijke informatie kan de volgende elementen bevatten: jouw naam, familienaam, identiteitskaart, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, land, adres, transactie-informatie met betrekking tot aankopen of boekingen (locatie, datum, betaalmiddelen, betaalbewijs en reservatiedetails), surf- en apparaatgegevens overeenkomstig de bepalingen van het cookiebeleid, criteria, mechanismen en logica die gebruikt worden om geautomatiseerde besluiten te nemen voor profileringsdoeleinden en alle andere persoonsgegevens die gegenereerd kunnen worden en die de Verwerkingsverantwoordelijken moeten verwerken om hun wettelijke verplichtingen te vervullen.  

Rechtsgrond: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de Verwerkingsverantwoordelijken krachtens het recht van de Europese Unie en/of het toepasselijke nationale recht. Zonder jouw persoonsgegevens kunnen de Verwerkingsverantwoordelijken niet op een passende wijze voldoen aan hun wettelijke verplichtingen of aan eender welke wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit hun relatie met jou of uit de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

III. HOE WORDEN DE BEWAARTERMIJNEN VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS BEPAALD?

Indien jouw persoonsgegevens verwerkt worden voor doeleinden met betrekking tot het beheer van de product- en/of dienstaankoop, het beheer van boekingen, overeenkomsten en evenementen (verjaardagsfeestjes, huwelijken, eerste communies, bedrijfsevenementen, etc.) of het beheer van boekingen en overeengekomen bezoeken van scholen en groepen worden dergelijke persoonsgegevens verwerkt voor de duur van de met jou onderhouden contractuele relatie voor het aangekochte product en/of de aangekochte dienst of het overeengekomen evenement. Indien je, voor het aanpassen van jouw evenement (bv. verfraaiing), de persoonsgegevens verstrekt van een kind jonger dan dertien (13) jaar (waaronder zijn/haar naam, familienaam en leeftijd), bewaren de Verwerkingsverantwoordelijken dergelijke persoonsgegevens enkel voor de tijd die nodig is om jouw evenement aan te passen en totdat deze aanpassing klaar is, tenzij je beslist je toestemming in te trekken of je recht van bezwaar tegen de verwerking uit te oefenen in je hoedanigheid van ouder of voogd van het kind, in welk geval we jouw verzoek inwilligen. 

Indien je persoonsgegevens verwerkt worden voor doeleinden van klantenondersteuning, bewaren de Verwerkingsverantwoordelijken jouw persoonsgegevens voor de tijd die strikt nodig is om jouw verzoek te verwerken en in te willigen. Indien je een claim indient, worden jouw persoonsgegevens verwerkt voor de tijd die strikt nodig is om jouw claim op de juiste manier te behandelen. Daarna worden jouw persoonsgegevens geblokkeerd overeenkomstig de later in deze sectie beschreven procedure om te voldoen aan eender welke aansprakelijkheid die kan voortkomen uit jouw claim, enkel voor de toepasselijke verjaringstermijn. 

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijken jouw persoonsgegevens verwerken om je enquêtes te versturen, bewaren ze jouw persoonsgegevens voor maximum twaalf maand, tenzij je een verzoek indient voor de wissing van jouw persoonsgegevens of je bezwaar maakt tegen de verwerking, in welk geval de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doel onmiddellijk beëindigd wordt. 

Indien je jouw uitdrukkelijke toestemming verleent voor het ontvangen van commerciële informatie en informatie over kortingen en promoties onder de in dit privacybeleid beschreven bepalingen, worden jouw persoonsgegevens strikt verwerkt om dit doel te vervullen en totdat je jouw op voorhand verleende uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming intrekt, je bij ons op een van de wijzen die hiervoor ter beschikking gesteld wordt in elke commerciële communicatie die je ontvangt een verzoek indient om je af te melden of je je recht op wissing, recht van bezwaar of recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten, waaronder profilering, uitoefent. In al deze gevallen worden je persoonsgegevens niet meer verwerkt voor dit doel. 

Indien je jouw uitdrukkelijke toestemming verleent voor het gebruiken van uit enquêtes verzamelde informatie als aanvullende bron van profilering onder de in dit privacybeleid gespecificeerde bepalingen, worden jouw persoonsgegevens en niet-persoonlijke informatie die opgenomen is in dergelijke enquêtes enkel verwerkt voor dit doel totdat je jouw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming intrekt, je bij ons op een van de wijzen die hiervoor ter beschikking gesteld wordt in elke marketingcommunicatie die je ontvangt een verzoek indient om je af te melden of je je recht op wissing, recht van bezwaar of recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten, waaronder profilering, uitoefent. In al deze gevallen worden je persoonsgegevens niet meer verwerkt voor dit doel. 

Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer relevant zijn voor de doelen waarvoor ze verzameld werden of indien je je toestemming intrekt of je recht op wissing of recht van bezwaar tegen de verwerking uitoefent, blokkeren de Verwerkingsverantwoordelijken jouw persoonsgegevens naar behoren (identificatie en behoud van de persoonsgegevens, waarbij technische en organisatorische maatregelen gehanteerd worden om hun verwerking, alsook hun inzage, te voorkomen) om ze, indien nodig, ter beschikking te stellen van de bevoegde overheidsdiensten, en in het bijzonder van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, rechters of het openbaar ministerie tijdens de verjaringstermijn voor juridische procedures die kunnen voortkomen uit de met jou onderhouden relatie of uit de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen overeenkomstig het recht van de Europese Unie en/of het nationale recht. Na afloop van deze termijnen gaan we over tot de fysieke en onherstelbare verwijdering van jouw persoonsgegevens.

IV. AAN WIE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS MEEGEDEELD?

Enkel indien vereist om te voldoen aan mogelijke wettelijke aansprakelijkheden of aan wettelijk bepaalde bewaartermijnen kunnen jouw persoonsgegevens meegedeeld worden aan bevoegde overheidsinstanties, en in het bijzonder aan de relevante gegevensbeschermingsautoriteit, rechters, rechtbanken of het openbaar ministerie overeenkomstig het recht van de Europese Unie en/of het nationale recht.

De Verwerkingsverantwoordelijken doen een beroep op derdepartijleveranciers die jouw persoonsgegevens ook kunnen verwerken om diensten te verlenen met betrekking tot de doelen waarover je geïnformeerd wordt, waaronder, zonder hiertoe beperkt te zijn, informatiebeveiliging, klantrelatiebeheer (CRM of 'customer relationship management'), technologie, juridisch advies, marketing, klantenservice, professionele diensten en IT-bedrijven. Deze dienstverleners zullen jouw persoonsgegevens enkel inzien om hun diensten te verlenen namens de Verwerkingsverantwoordelijken, waarbij de instructies van de Verwerkingsverantwoordelijken te allen tijde opgevolgd worden en zonder ooit de toestemming te hebben om dergelijke gegevens te gebruiken voor hun eigen en/of ongeoorloofde doeleinden. Een van deze dienstverleners is Salesforce, een wereldwijd bedrijf dat cloudmarketingplatformdiensten verleent. Indien je jouw persoonsgegevens verstrekt via een van de op deze website beschikbare formulieren (niet het onlineticketaankoopformulier) of indien je akkoord gaat met het ontvangen van commerciële informatie of je ermee akkoord gaat dat de door jou in alle enquêtes verstrekte informatie gebruikt kan worden als aanvullende bron voor het creëren van jouw profiel om je deze commerciële informatie te versturen, verwerkt Salesforce jouw persoonsgegevens namens ons binnen de Europese Economische Ruimte (EER), overeenkomstig de toepasselijke Europese gegevensbeschermingsvoorschriften. Salesforce kan, bij wijze van uitzondering, in een noodherstelsituatie bijvoorbeeld (zijnde het proces om gegevens en functionaliteiten te herstellen die verloren gegaan zijn door een onvoorziene ramp of een door de mens veroorzaakte ramp), zijn diensten ook via bedrijven buiten de EER verlenen, waarvoor het noodzakelijk kan zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken in landen die geen beschermingsniveau bieden dat vergelijkbaar is met het beschermingsniveau dat door de Europese gegevensbeschermingswetgeving geboden wordt (bv. de VS). In deze gevallen zijn de Verwerkingsverantwoordelijken bindende contractuele verbintenissen aangegaan met Salesforce, die verzekeren dat passende veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd worden om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens te allen tijde verwerkt worden met een passend beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met het niveau dat vereist is in de EER (standaardcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie inzake gegevensbescherming overeenkomstig de Europese verordening gegevensbescherming (AVG), aanvullende veiligheidsmaatregelen overeenkomstig besluit C-311/18 van het Hof van Justitie van de Europese Unie en onderwerping aan certificeringsmechanismen). Aarzel niet om de FG te contacteren via een van de in de sectie 'Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens?' van dit privacybeleid vermelde adressen (postadres of e-mailadres) voor meer informatie. Je mag te allen tijde je toestemming intrekken en/of je rechten uitoefenen overeenkomstig de bepalingen van de relevante sectie van dit privacybeleid of een verzoek indienen om je af te melden van onze commerciële communicatie op een van de wijzen die hiervoor te jouwer beschikking gesteld wordt in elke commerciële communicatie die je ontvangt indien je ons hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend. 

V. WELKE ZIJN DE EUROPESE FILIALEN VAN DE PARQUES REUNIDOS GROUP? 

Indien je uitdrukkelijk akkoord gaat met het ontvangen van commerciële informatie en informatie over kortingen en promoties over producten en diensten van de Europese bedrijven van de Parques Reunidos Group met betrekking tot recreatie en horeca, seizoenspassen, evenementen en activiteiten die deze bedrijven beheren, die eveneens het voorwerp uitmaken van voorafgaande profilering en analyse van jouw voorkeuren via geautomatiseerde besluiten om ervoor te zorgen dat we je informatie kunnen aanbieden over de producten en diensten die volgens ons interessanter kunnen zijn voor jou, moet je weten dat deze bedrijven gevestigd zijn in de Europese Unie en dat hun hoofdactiviteit bestaat uit het beheer en de exploitatie van recreatieparken, waterparken, dierentuinen, aquaria en reisgerelateerde diensten, waaronder de verkoop van hotelpakketten en tickets voor parken en recreatiecentra van de Parques Reunidos Group. Het gaat meer bepaald om de volgende bedrijven:  

  • Spaanse bedrijven van de Parques Reunidos Group: Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. (parkpas); Parque de Atracciones Madrid, S.A.U. (Parque de Atracciones Madrid); Madrid Theme Park Management, S.L.U. (Parque Warner en Parque Warner Beach); Gestión Parque de Animales Madrid, S.L.U. (Faunia); Zoos Ibericos, S.A. (Zoo Aquarium Madrid); Parques de la Naturaleza Selwo, S.L. (Selwo Aventura en Hotel Selwo Lodge); Aquópolis Cartaya, S.L.U. (Aquópolis Cartaya); Leisure Parks, S.A. (Aquópolis de Villanueva de la Cañada, Aquópolis Costa Dorada - Vilaseca, Costa Dorada-, Delfinario Costa Dorada – Vilaseca, Costa Dorada, Selwo Marina Aquópolis de Sevilla, Aquópolis de Cullera, Aquópolis de Torrevieja, Teleférico de Benalmádena); Mall Entertainment Centre Acuario Arroyomolinos, S.L.U. (Atlantis Aquarium); Mall Entertainment Centre Murcia, S.L.U. (Nickelodeon Adventure Murcia); Travelpark Viajes, S.L.U. (producten en diensten met betrekking tot pakketten waarin de toegangsprijzen van parken en recreatiecentra van de Parques Reunidos Group en hotelaccommodatieboekingen gecombineerd worden).  

  • Rest van de Europese bedrijven van de Parques Reunidos Group: Italië - Parco della Standiana S.R.L (Miraiblandia en Mirabilandia Beach) en Travelparks Italy, S.R.L. (producten en diensten met betrekking tot pakketten waarin de toegangsprijzen van parken en recreatiecentra van de Parques Reunidos Group en hotelaccommodatieboekingen gecombineerd worden); Noorwegen - Tusenfryd A/S (Tusenfryd) en Bø Sommarland AS (Bo Sommarland); België - Bobbejaanland, B.V.B.A (Bobbejaanland); Denmark - BonBon-Land A/S (BonBon -Land); Duitsland - Movie Park Germany GmbH en Movie Park Germany Services GmbH (Movie Park), Event Park GmbH (Belantis), Nature Park Germany GmbH (Vogelpark Walsrode), Tropical Island Management (Tropical Island) en TI Hotel Asset GmbH (Tropical Island Hotels); Nederland - Attractie- en Vakantiepark Slagharen B.V. (Slagharen en Slagharen Beach); Frankrijk - Marineland SAS (Marineland, Aquaplash Marineland, Marineland Resort en Kids Island) en LB Investissement (Aqualud); Engeland - Grant Leisure Group LTD (Blackpool Zoo), Real Live Leisure Company LTD (The Bournemouth Aquarium en Aquarium of the lakes) en Lakeside Mall Entertainment Centre Limited (Nickelodeon Adventure-Lakeside).  

VI. WAT ZIJN MIJN RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS? 

Je kunt je recht van inzage, recht op rectificatie, recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid en, indien van toepassing, recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluiten, waaronder profilering, uitoefenen door per post een verzoek te sturen ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming [DOOR JOUW BEDRIJF VERSTREKTE WIJZEN OM DE RECHTEN MET BETREKKING TOT GEGEVENSBESCHERMING UIT TE OEFENEN]. Voeg in ieder geval een kopie van je identiteitskaart of een equivalent document toe, zodat we kunnen controleren of je de eigenaar bent van de persoonsgegevens waarop je verzoek gebaseerd is. Voor op toestemming gebaseerde verwerkingsactiviteiten mag je je toestemming intrekken of te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens volgens de in de vorige alinea beschreven procedure.

Indien je ons je uitdrukkelijke toestemming hebt verleend om je commerciële informatie of informatie over kortingen en promoties te versturen, die eveneens het voorwerp uitmaken van voorafgaande profilering en analyse van jouw voorkeuren via geautomatiseerde besluiten voor relevantie, kun je je ook afmelden van deze soort communicatie op de wijzen die hiervoor te jouwer beschikking gesteld worden in elke commerciële communicatie die je ontvangt.

Je kunt ons ten slotte ook vragen niet te worden onderworpen aan uitsluitend op de hierboven beschreven geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten, ons menselijke tussenkomst vragen, je standpunt meegeven, vragen stellen over geautomatiseerde besluiten of hier bezwaar tegen maken door een verzoek te sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming via een van de in deze sectie vermelde adressen. 

VII. HOE HEBBEN JULLIE MIJN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

De door de Verwerkingsverantwoordelijken verwerkte persoonsgegevens worden rechtstreeks door jou verstrekt als betrokkene via deze website en/of tijdens de relatie met jou. 

Indien je persoonsgegevens van derden verstrekt, ga je ermee akkoord dat je hun uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming moet verkrijgen om hun persoonsgegevens te verstrekken aan de Verwerkingsverantwoordelijken overeenkomstig de in dit privacybeleid beschreven bepalingen. 

VIII. MINDERJARIGEN

Kinderen jonger dan dertien (13) jaar hebben geen toestemming om onze producten, diensten of evenementen op deze website aan te kopen of te boeken. 

Indien je echter, naar aanleiding van de aankoop van een van onze op deze website beschikbare producten, diensten of evenementen, en in het bijzonder na een evenement, vrijwillig beslist om persoonsgegevens te verstrekken van een kind jonger dan dertien (13) jaar, word je geacht je uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming als vader, moeder of voogd te hebben verleend om de persoonsgegevens te verwerken als onderdeel van de contractuele relatie die voortkomt uit jouw aankoop overeenkomstig de bepalingen van dit privacybeleid. 

IX. HOE DIEN IK EEN OFFICIËLE CLAIM IN VOOR PERSOONLIJKEGEGEVENSBESCHERMING?

Je kunt een claim indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger om je rechten op elk moment dat je geschikt acht te beschermen. Echter raden we je aan eerst onze functionaris voor gegevensbescherming te benaderen gdpr@bobbejaanland.Be om hulp te vragen bij jouw verzoek en om een incident met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens op te lossen.

 

Dit privacybeleid werd voor het laatst geüpdatet in april 2023.

our app Bobbejaanland
Het park in je handen.

Het park in je handen.